Een bestaande dienst wijzigen

Natuurlijk kun je een dienst wijzigen. Het maakt niet uit of je de dienst al gepubliceerd hebt, of dat deze nog in concept staat. Lees hier hoe.

Er zijn meerdere redenen waarom je een dienst wilt wijzigen. Soms geeft je opdrachtgever een verandering in zijn aanvraag door. Soms dien je een medewerker te verwijderen, omdat deze ziek is. Of je hebt je vergist en je wilt iets rechtzetten. In al deze en andere gevallen is het handig om een bestaande dienst te wijzigen.

Hoe kun je een dienst aanpassen?

Klik op de betreffende dienst. In de kleine pop-up klik je vervolgens op Bekijken. Je komt dan in het dienst detailscherm terecht. Je ziet nu drie kolommen.

Het dienst detailscherm van clevergig
  • Linker kolom: hier staan al je kandidaten. Je kunt altijd naderhand extra mensen toevoegen aan een dienst. Om zo de kans te vergroten dat de dienst ingevuld wordt. Deze kandidaten ontvangen vervolgens een push notificatie met de uitnodiging.
  • Middelste kolom: alle gegevens - behalve de opdrachtgever - kun je aanpassen. Nadat je de wijziging hebt opgeslagen, ontvangen alle relevante kandidaten een push notificatie van de wijziging. Indien de dienst al volledig bemand is, ontvangen alleen de kandidaten die geaccepteerd hebben de melding. Indien de dienst nog niet bemand is, ontvangen alle uitgenodigde kandidaten een melding.
  • Rechter kolom: hier zie je wie al gereageerd heeft op de dienst. Ook kun je hier een medewerker toewijzen op een dienst. Of juist iemand verwijderen van een dienst. Verderop dit artikel lees je hoe.

Klik na elke aanpassing op Werk dienst bij om alles op te slaan. Of klik op Ga terug om je wijzigingen ongedaan te maken.

Schermafbeelding 2019-04-18 om 11.35.33

Een medewerker van een dienst afhalen

Wil je een medewerker die al geaccepteerd heeft van een dienst verwijderen? Klik dan op het x teken naast de naam van de medewerker.

Een medewerker verwijderen van een dienst

Dan verschijnt een pop-up. Met de vraag welke reden je wilt communiceren naar de medewerker. We hebben een aantal veel voorkomende redenen opgenomen. Ook kun je zelf een tekst schrijven, via de optie Anders.

Een medewerker verwijderen van een dienst

De gekozen optie en tekst wordt via een push notificatie naar een medewerker verstuurd. De dienst wordt dan ook verwijderd uit zijn of haar agenda. En in de dienst komt ook een plek vrij voor andere kandidaten. De dienst is dan weer zichtbaar in hun lijst van openstaande diensten in de clevergig app.

Een dienst verwijderen

Je kunt ook een dienst in zijn geheel verwijderen. Let op: alle informatie gaat dan verloren en de dienst is niet langer terug te vinden in je rapportages. Klik vanuit de agenda op de dienst en vervolgens in de pop-up op Verwijderen.

Een dienst verwijderen

Je wordt vervolgens gevraagd om de verwijdering te bevestigen. De dienst wordt dan verwijderd uit je agenda. Eventuele medewerkers die de dienst geaccepteerd hebben, ontvangen een push notificatie dat de dienst verwijderd is.