Factuurnummers aanpassen

LET OP: Verwijder je een factuur pas dan altijd het vervolgnummer aan zodat er geen gaten in de factuurreeks ontstaat.

 Een factuurnummer bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte wijzigt in principe niet. Vaak alleen wanneer een nieuw kalenderjaar begint wordt het eerste 'deel' van de reeks gewijzigd.

Het tweede deel van de factuurreeks is oplopend en hier mogen geen gaten zitten. Als je besluit een factuur te verwijderen in clevergig zal er een gat in de reeks ontstaan tenzij je dit aanpast.

Hoe dit moet laten we je zien in deze video: