1. Support Center
  2. Product updates 💻

What's new 2021

Lees alles over onze nieuwste product releases, verbeteringen en bug fixes.

Inhoudsopgave

2021 

Januari

Februari

Februari

Snel medewerker profielen verrijken

Het is nu mogelijk om makkelijk en snel medewerker profielen te verrijken door middel van een import. In dit artikel wordt hier alles over toegelicht. 

Januari

Het nieuwe jaar zijn wij gestart met twee belangrijke aanpassingen. Meer mogelijkheden in pauzes en vernieuwde, uitgebreidere rapportages. 

Pauze

Voorheen was de keuze voor vooraf geplande pauzes beperkt tot 15 of 30 minuten. Een verniewing maakt het mogelijk om vooraf pauzes te selecteren tot een uur, met tussensprongen van 5 minuten. Deze pauze wordt vooraf ingepland en zichtbaar voor de medewerker. Tijdens het loggen van zijn uren is de pauze er direct afgehaald. De medewerker kan dan alsnog achteraf wijzigen wanneer zijn/haar pauze afwijkt, zoals dat voorheen ook kon.  Zie hieronder hoe het eruit ziet!

Pauze-1

Rapportages

Ook rapportages hebben een upgrade gehad. Vanaf nu is het mogelijk om gedetailleerder te bepalen welke informatie je wilt downloaden. Denk bijvoorbeeld aan een rapport met alleen de gevulde diensten, of alleen goedgekeurde diensten. Het veld 'status gelogde uren' of 'status medewerker' maakt dit mogelijk. 

Filteren in een Excel-sheet zal hierdoor niet meer nodig zijn. Meer info over rapporten vind je hier

Vernieuwde rapportage